Zastępstwa w CKZ

Data

Nieobecny nauczyciel

Klasa

Nr lekcji

Przedmiot

Zastępca

Uwagi

18.12.2020 Aleksander Czaczkowski 2TM 1-6 zaj. prak. Marcin Klich  Złączenie grup
18.12.2020 Daniel Złotek 2TMp 1-2 obr.n.o.konw Aleksander Czaczkowski  
18.12.2020 Daniel Złotek 2TMp 3-4 obr.n.o.CNC Aleksander Czaczkowski  
18.12.2020 Daniel Złotek 3TM 5-6 obr.n.o.CNC Aleksander Czaczkowski  
18.12.2020 Daniel Złotek 3TM 7 pr.o.k.iCNC  Aleksander Czaczkowski  
22.12.2020 Krzysztof Faliszek 2o 1-6 zaj.prak. Daniel Złotek  
22.12.2020 Daniel Złotek 2op gr.2 1-6 zaj.prak. Aleksander Czaczkowski Złączenie grup
             
             
             

W przypadku, gdy nieobecny nauczyciel powinien pełnić dyżur, pełni go osoba  zastępująca wg harmonogramu dyżurów.