Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1.

1.09.2020r.(wtorek)

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.

14.10.2020r. (środa)

Dzień Edukacji Narodowej

3.

1.11.2020r. (niedziela)

Dzień Wszystkich Świętych

4.

11.11.2020r. (środa)

Narodowe Święto Niepodległości

5.

11.12.2010 R ( piątek)

Zakończenie I semestru – klasy 4 Technikum

6.

23.12.2020r.(środa)-31.12.2020 r. (czwartek)

Zimowa przerwa świąteczna

7.

1.01.2021 r. (piątek)

Nowy Rok

8.

6.01.2021r. (środa)

Święto Trzech Króli

9.

12.01.2021r. (wtorek)

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

10.

22.01.2020 r. (piątek)

Zakończenie I semestru z wątkiem klas 4 Technikum

11.

4.01.2021r.-17.01.2021 r.

Ferie zimowe

12.

1.04.2021r. (czwartek) – 6.04.2021r. (wtorek)

Wiosenna przerwa świąteczna

13

30.04.2021 r. (piątek)

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

14.

1.05.2021 r. (sobota)

Święto Pracy

15.

3.05.2021 r. (poniedziałek)

Święto Konstytucji 3 Maja

16.

4-6.05.2021 r. (wtorek, środa, czwartek)

Część pisemna- Egzamin maturalny z:

języka polskiego, matematyki, języka angielskiego

17.

22.06.2021 r. (wtorek)

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

18.

3.06.2021 r. (czwartek)

Boże Ciało

19.

25.06.2021 r.(piątek)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych