Informacja

Informujemy wszystkich uczniów, że w trakcie trwania egzaminów maturalnych zajęcia w Centrum Kształcenia Zawodowego odbywają się normalnie.