Harmonogram szkolenia z zakresu bhp oraz praktyk zawodowych na rok szkolny 2020/2021


HARMONOGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP ORAZ  PRAKTYK ZAWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1. 3 TE i 3 TA – 18.01 – 29.01.2021 r. termin szkolenia BHP 17.12.2020 r. godz.14.00 – szkolenie online za pomocą platformy TEAMS

2. 2 TH i 2 TL – 15.02-12.03.2021 r. termin szkolenia BHP 17.12.2020 r. godz.14.00 – szkolenie online za pomocą platformy TEAMS

3. 3 TM – 15.02 – 05.03. 2021 r. termin szkolenia BHP 17.12.2020 r. godz.14.00  – szkolenie online za pomocą platformy TEAMS

4. 2 TIF – 1.03 – 26.03.2021 r. termin szkolenia BHP 25.02.2021 r. godz. 14.00 – szkolenie online za pomocą platformy TEAMS

5. 3 TI – 12.04 – 07.05.2021 r. termin szkolenia BHP 25.02.2021 r. godz. 14.00 – szkolenie online za pomocą platformy TEAMS

6. 2 TI – 10.05 – 04.06.2021 r. termin szkolenia BHP 25.02.2021 r. godz. 14.00 – szkolenie online za pomocą platformy TEAMS

7. 2TP – 10.05 – 04.06.2021 r. termin szkolenia BHP 25.02.2021 r. godz. 13.00 w auli CKZ

8. 2TM – 10.05 – 04.06.2021 r. termin szkolenia BHP 19.02.2021 r. godz. 13.00 w auli CKZ

Informacja dla uczniów i rodziców.

Uczeń w celu odbycia praktyki zawodowej musi uczestniczyć w szkoleniu z zakresu BHP. Obecność uczniów na szkoleniu bhp jest obowiązkowa.

Na szkoleniu każdy uczeń musi posiadać dzienniczek praktyk zawodowych w celu wpisania odbytego instruktażu BHP. Uczniowie klas III odbywający praktyki zawodowe w Polsce otrzymają dzienniczki z poprzedniego roku szkolnego. Uczniowie z klas II powinni kupić sobie dzienniczki w ZST.

Uczniowie mogą sobie sami szukać miejsc odbywania praktyk, ale  na tydzień czasu przed terminem szkolenia muszą dostarczyć potwierdzenie przyjęcia ich na praktyka zawodową. Uczniowie którzy nie znają sobie sami miejsc odbywania praktyk będą przydzieleni w dniu szkolenia do pracodawców, którzy będą mieli wolne miejsca.

Potwierdzenia odbywania praktyk zawodowych znajduje się poniżej.  Na jednym potwierdzeniu może znajdować się do 5 osób u jednego pracodawcy.

Takie potwierdzenie należy dostarczyć do sekretariatu ZST lub CKZ w celu przygotowania umowy odbywania praktyki zawodowej.

Link do wykazu przedsiębiorstw przyjmujących uczniów na praktyki.

http://ckpdobrzechow.edu.pl/baza-pracodawcow-wspolpracujacych-z-ckp/