frekwencja

Zajęte miejsca parkingowe na parkingu dla uczniów świadczą o dużej frekwencji w pierwszym dniu nauczania stacjonarnego 🙂