Informacja

Dyrektor CKZ w Dobrzechowie informuje uczniów i rodziców, że 2-3 oraz 6-7.06.2022 r. są dniami wolnymi od zajęć w CKZ w Dobrzechowie z powodu organizacji egzaminów zawodowych. W tych dniach uczniowie uczęszczają normalnie na zajęcia do ZST w Strzyżowie zgodnie ze swoim planem lekcji.

W dniach 8,9,10.06.2022 r. uczniowie mający egzamin praktyczny -mają dzień wolny, a pozostali uczniowie przychodzą na zajęcia normalnie.

Informacja

Dyrektor CKZ w Dobrzechowie informuje, że w dniu 2 maja 2022 roku (poniedziałek) oraz w czasie matur, zajęcia odbywają się normalnie a placówka funkcjonować będzie jak w każdy dzień roboczy.