Zastępstwa w CKP

 

 

DATA NIEOBECNY NAUCZYCIEL NR LEKCJI KLASA PRZEDMIOT ZASTĘPCA UWAGI

W przypadku, gdy nieobecny nauczyciel powinien pełnić dyżur, pełni go osoba  zastępująca wg harmonogramu dyżurów.