Zastępstwa w CKZ

DATA

NIEOBECNY NAUCZYCIEL

NR LEKCJI

KLASA

PRZEDMIOT

ZASTĘPCA

UWAGI

21.03.2022 r.

(poniedziałek)

Mateusz Wrona

1

2 o (gr.2)

zaj. praktyczne

Daniel Złotek

złączenie grup

2

2 o (gr.2)

zaj. praktyczne

Daniel Złotek

złączenie grup

3

2 o (gr.2)

zaj. praktyczne

Daniel Złotek

złączenie grup

4

2 o (gr.2)

zaj. praktyczne

Daniel Złotek

złączenie grup

5

2 o (gr.2)

zaj. praktyczne

Daniel Złotek

złączenie grup

6

2 o (gr.2)

zaj. praktyczne

Daniel Złotek

złączenie grup

22.03.2022 r.

(wtorek)

Mateusz Wrona

1

2 TS

zaj. praktyczne

Daniel Złotek

złączenie grup

2

2 TS

zaj. praktyczne

Daniel Złotek

złączenie grup

3

2 TS

zaj. praktyczne

Daniel Złotek

złączenie grup

4

2 TS

zaj. praktyczne

Daniel Złotek

złączenie grup

5

2 TS

zaj. praktyczne

Daniel Złotek

złączenie grup

23.03.2022 r.

(środa)

Mateusz Wrona

1

2 TM (gr.3)

zaj. praktyczne

Marcin Klich

złączenie grup

2

2 TM (gr.3)

zaj. praktyczne

Marcin Klich

złączenie grup

3

2 TM (gr.3)

zaj. praktyczne

Marcin Klich

złączenie grup

4

2 TM (gr.3)

zaj. praktyczne

Marcin Klich

złączenie grup

5

2 TM (gr.3)

zaj. praktyczne

Marcin Klich

złączenie grup

6

2 TM (gr.3)

zaj. praktyczne

Marcin Klich

złączenie grup

25.03.2022 r.

(piątek)

Mateusz Wrona

1

3 op (gr.2)

zaj. praktyczne

Józef Sołtys

złączenie grup

2

3 op (gr.2)

zaj. praktyczne

Józef sołtys

złączenie grup

3

3 op (gr.2)

zaj. praktyczne

Józef Sołtys

złączenie grup

4

3 op (gr.2)

zaj. praktyczne

Józef Sołtys

złączenie grup

5

3 op (gr.2)

zaj. praktyczne

Józef Sołtys

złączenie grup

6

3 op (gr.2)

zaj. praktyczne

Józef sołtys

złączenie grup

W przypadku, gdy nieobecny nauczyciel powinien pełnić dyżur, pełni go osoba  zastępująca wg harmonogramu dyżurów.