TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

 

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminów zawodowych: 

ETAP PISEMNY

MG.44

 

MG.43

12.01.2021r. godz. 10.00 i 12.00

12.01.2021r. godz. 12.00

 ETAP PRAKTYCZNY MG.43 11.01.2021r. godz.13.00
MG.44 14.01.2021r. godz. 8.00 i 12.00.

M.42 

M.44

11.01.2021r. godz. 13.00

14.01.2021r. godz.8.00

Informacje Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie dotyczące egzaminów czeladniczych: POBIERZ