TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

 

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminów zawodowych: 

ETAP PISEMNY M.19, M.18, M.12  
 ETAP PRAKTYCZNY M.19  
M.18  
M.12  

Informacje Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie dotyczące egzaminów czeladniczych: POBIERZ