Plany przejść grup uczniów na zajęciach praktycznych

O każdym przejściu i jego szczegółach uczniowie zostaną również poinformowani przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Terminy przejść są różne dla każdej klasy. Podczas zamiany grup należy pamiętać o różnych porach rozpoczynania się zajęć praktycznych dla poszczególnych grup. Godziny rozpoczęcia zajęć należy sprawdzać na planie lekcji zajęć praktycznych.

Poniżej znajduje się link do planów przejść dla poszczególnych klas.

Przejścia grup 2019/2020