Rekrutacja

Zachęcamy uczniów gimnazjów i szkół podstawowych do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną  w zawodach:

oraz Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodach

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą rekrutacyjną w zakładce REKRUTACJA na stronie http://www.zs-strzyzow.itl.pl/

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą rekrutacyjną w zakładce REKRUTACJA na stronie http://www.zs-strzyzow.itl.pl/

Korzyści dla uczniów:

1. Uczniowie będą korzystali w trakcie nauki z nowoczesnej i bardzo dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej.
2. Wszyscy uczniowie, którzy rozpoczną naukę w CKP od września otrzymają bezpłatnie ubranie robocze służące do nauki zawodu.
3. Każdy uczeń, który wybierze naukę w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie miał opłacony przez CKP kurs nauki jazdy samochodem, przygotowujący na prawo jazdy kat. B.
4. Każdy uczeń uczęszczający na zajęcia do Centrum Kształcenia Praktycznego może bez ponoszenia kosztów naprawić swój samochód.
5
. Centrum Kształcenia Praktycznego znajduje się w spokojnej i bezpiecznej okolicy.
6. Uczniowie mają zapewniony bezpłatny i bezpieczny dojazd na zajęcia w CKP pomiędzy Strzyżowem, a Dobrzechowem.

Informacja dla uczniów odbywających praktykę zawodową.

Odprawa przed pójściem na praktykę zawodową i szkolenie z zakresu BHP odbędzie się w dniu 30.04.2018r. o godz.  7.30  w Sali ZST,
w  B14 . Klasy 2 TEA i 2 TMF.

Natomiast kl. 2 TP w CKP Dobrzechów o godz.12.20 w  Sali 17.

Obecność uczniów na szkoleniu i odprawie jest obowiązkowa. Szkolenie dotyczy również uczniów wyjeżdzających w ramach projektu ERASMUS +. Uczeń bez odbytego szkolenia BHP nie może odbywać praktyki zawodowej.

Każdy uczeń musi w dnu szkolenia posiadać dzienniczek praktyk
i długopis. Uczniowie w klas drugich powinni zakupić dzienniczki
w sklepiku ZST. Uczniowie wyjeżdzający z projektu Ersamus +  odbiorą dzienniczki w sekretariacie ZST.

Każdy uczeń może sobie sam znaleźć miejsce praktyk. Informacja
o miejscu odbywania praktyk znajduje się na stronie Internetowej ZST
w dziale Szkolenie Praktyczne i zakładka Praktyka zawodowa. Na odprawie zostaną rozdane umowy o praktykę zawodową.