Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1. 3.09.2018 (poniedziałek) Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
2. 1.11.2018  (środa) Dzień wszystkich świętych
3. 22.12.2018  (sobota)
-31.12.2018 (poniedziałek)
Zimowa przerwa świąteczna
4. 1.01.2019  (wtorek) Nowy Rok
5. 10.01.2019 (czwartek) Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
6. 11-24.02.2019 Ferie zimowe
7. 18.04.2019 (czwartek)

-23.04.2019 (wtorek)

Wiosenna przerwa świąteczna
8. 26.04.2019  (piątek) Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
9. 1.05.2019  (środa) Święto Pracy
10. 3.05.2019 (piątek) Święto Konstytucji 3 Maja
11. 6-8.05.2019 (poniedziałek, wtorek, środa) Część pisemna- Egzamin maturalny z:

Języka polskiego, matematyki, języka angielskiego

12. 18.06.2019  (wtorek) Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
13. 20.06.2019 (czwartek) Boże Ciało
14. 21.06.2019 (piątek) Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
15. 22.06.2019 – 31.08.2019 Ferie letnie