Kalendarz roku szkolnego 2017/2018


1. 4.09.2017r. (poniedziałek) Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
2. 1.11.2017r. (środa) Dzień wszystkich świętych
3. 23.12.2017r. (sobota)

-31.12.2017 r. (niedziela)

Zimowa przerwa świąteczna
4. 1.01.2018r. (poniedziałek) Nowy Rok
5. 11.01.2018 r. (czwartek) Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
6. 29.01.2018r.- 11.02.2018 Ferie zimowe
7. 29.03.2018 r. (czwartek)

-3.04.2018 r. (wtorek)

Wiosenna przerwa świąteczna
8. 27.04.2018 r. Zakończenie zajęć w klasach technikum programowo najwyższych
9. 1.05.2018 r. (wtorek) Święto Pracy
10. 3.05.2018 r. (czwartek) Święto Konstytucji 3 Maja
11. 4.05.2018 r. (piątek)

7-8.05.2018r. (poniedziałek, wtorek)

Część pisemna- Egzamin maturalny z:

Języka polskiego, matematyki, języka angielskiego

12. 31.05.2018 r. (czwartek) Boże Ciało
13. 19.06.2018 r. (wtorek) Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
14. 22.06.2018 r. (piątek) Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w CKP (nie u pracodawcy) w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły 1 Stopnia  są:

22.12.2017r. – inny dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej,

11.01.2018r. – etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

4.05.2018r. (matura z j. polskiego – pp), 7.05.2018r.  (matura z matematyki – pp), 8.05.2018r.  (matura j. angielski – pp) – egzamin maturalny.

2.05.2018r.  – inny dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej,

Dodatkowo dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tylko dla uczniów techników:

18.06 – 21.06.2018 r. – etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

W dniach, wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

TYGODNIE NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Klasy czwarte : 30 tygodni  , pozostałe oddziały : 36 tygodni

Semestr 1 :18 tygodni

Semestr 2 : 18 tygodni

 

ZAKOŃCZENIE I PÓŁROCZA :

KLASY 4 TECHNIKUM – 15 grudnia 2017r.

POZOSTAŁE ODDZIAŁY – 19 stycznia 2018  r.

 

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

ETAP PISEMNY M.19, M.18, M.12 19 CZERWIEC
 ETAP PRAKTYCZNY M.19 22 CZERWCA – 03 LIPCA 2018 R.
M.18 25 CZERWCA- 26 CZERWCA 2018 R.
M.12 26 CZERWCA- 27 CZERWCA 2018 R.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)