O bibliotece

W strukturach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie od września bieżącego roku szkolnego funkcjonuje i działa biblioteka techniczna. Pomieszczenie biblioteczne mieści się na piętrze głównego budynku CKP w sali 22.

Głównym celem istnienia i działalności biblioteki technicznej jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów służących do realizacji programów nauczania i wychowania dostosowanych do kierunków kształcenia zawodowego z zakresu technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik.

Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy CKP na zasadzie wypożyczeń, księgozbiór podręczny udostępniany jest również na miejscu w czytelni oraz do bieżącego wykorzystania na zajęciach.

W bibliotece stworzone są odpowiednie warunki (4 stanowiska) do samodzielnej pracy w godzinach pracy biblioteki. Biblioteka zaopatrzona jest w drukarkę i ksero.

Opiekę nad biblioteką szkolną pełni nauczyciel-bibliotekarz:  mgr Krystyna Moskal.

 


 

książka       Regulamin Biblioteki Technicznej CKP