Wszystkie wpisy, których autorem jest administrator

INFORMACJA DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE OD 27.01-15.05.2020r.

Odprawa przed pójściem na praktykę zawodową i szkolenie z zakresu BHP odbędzie się w dniu 10 stycznia 2020 r. o godz:

– 8:30 klasa 2TA, 2TE i 2TI

–  10:30 klasa 2TM i 2TP  

w Auli Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

Obecność uczniów na szkoleniu i odprawie jest obowiązkowa. Uczeń bez odbytego szkolenia BHP nie może odbywać praktyki zawodowej.

Każdy uczeń musi w dniu szkolenia posiadać dzienniczek praktyk i długopis, dzienniczki należy zakupić w sklepiku ZST.

Do przerwy świątecznej zostaną rozdane uczniom umowy o praktyki. Na odprawie uczniowie zobowiązani są do zwrotu podpisanych umów. Uczniowie, którzy nie zwrócą umów, nie mogą odbyć praktyk.

KONTROLA ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Dyrektor CKZ prosi uczniów i pracowników młodocianych o dostarczenie  zeszytów zajęć praktycznych do 19.12. 2019r. z wpisaną oceną semestralną  do sekretariatu  ZST lub do sekretariatu CKZ w celu klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020.

Zeszyt zajęć praktycznych powinien być wypełniony zapisanymi tematami zajęć praktycznych oraz wypełniony przez pracodawcę na  pierwszej stronie z wpisaną oceną śródroczną potwierdzoną podpisem i pieczęcią oraz wypełnione zaświadczenie  na przedostatniej stronie z wpisana oceną śródroczną.

Za brak dostarczania  uzupełnionego zeszytu w/w terminie (brak podstawy realizacji programu nauczania), uczeń/pracownik młodociany będzie  nieklasyfikowany na ocenę śródroczną roczną.