Wszystkie wpisy, których autorem jest administrator

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Informacja dla uczniów i nauczycieli dotycząca rekolekcji wielkopostnych.

Wszyscy uczniowie mający zajęcia w CKP w Dobrzechów, którzy uczestniczą w rekolekcjach są zwolnieni z zajęć. Uczniowie którzy  nie uczestniczą w rekolekcjach szkolnych mają zajęcia zorganizowane przez CKP.

Nauczyciele wyznaczeni poniżej są odpowiedzialni za sprawdzenie obecność uczniów. Proszę uczniów o zgłoszenie się do nauczyciela dyżurującego celem sprawdzenia obecności.

Proszę aby o ustalonej godzinie wyznaczony nauczyciel sprawdził obecność uczniów i odprowadził młodzież do kościoła. Nauczyciele pozostają z grupą uczniów w kościele w trakcie rekolekcji.

Uczniowie  po rekolekcjach wracają podstawionym autobusem do CKP wg harmonogramu. Natomiast nauczyciele pracują wg planu lekcji. Czytaj dalej REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE