Nauczanie hybrydowe

Od poniedziałku 19.10.2020r. w Centrum Kształcenia Zawodowego obowiązuje zdalne nauczanie dla przedmiotów teoretycznych, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia praktyczne odbywają się wg. nowego planu lekcji. Wszyscy uczniowie przychodzą na zajęcia praktyczne, które rozpoczną się o godzinie 8.00.

Wobec powyższego prosi się wszystkich uczniów o zalogowanie się do platformy OFFICE 365 do aplikacji MS Teams i sprawdzenie poprawności logowania. Przypominamy, że login dla uczniów znajduje się w e-dzienniku CKZ. W przypadku jakichkolwiek problemów należy je zgłosić bezpośrednio nauczycielowi, z którym są zajęcia lub w sekretariacie CKZ.

Przypominamy, że uczniowie uczący się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie używają odrębnego programu Office, 365 czyli uczniowie mają odrębny login, który należy sprawdzić.  

Młodociani pracownicy uczęszczają na zajęcia praktyczne do pracodawców bez zmian. 

Uczniowie, którzy mają nauczanie indywidualne z zajęć teoretycznych, od poniedziałku uczą się ze swoją klasą poprzez kształcenie na odległość. Na okres nauczania zdalnego, nauczanie indywidualne zostaje zawieszone.

Uczniowie proszeni są o cierpliwość i śledzenie ogłoszeń na stronie CKZ.

PRZEWÓZ UCZNIÓW NA TRASIE STRZYŻÓW- CKZ DOBRZECHÓW W OKRESIE OD 19.10.2020 DO ODWOŁANIA.

STRZYŻÓW – CKZ DOBRZECHÓW:

Od poniedziałku do piątku: 

7.10 – Zielony Koszyk

7.13– os. Łukasiewicza (bloki w stronę Jasła)

CKZ DOBRZECHÓW – STRZYŻÓW

Poniedziałek: 12.50, 13.50

Wtorek:  13.50

Środa: 12.50, 13.50

Czwartek: 12.50, 13.50

Piątek: 12.50,